De salderingsregeling

De salderingsregeling is een veelbesproken onderwerp in de Nederlandse politiek en maatschappij. Deze regeling zorgt ervoor dat huiseigenaren (en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting met maximaal een 3x80A aansluiting) die zelf energie opwekken, deze opgewekte energie (die ze leveren aan het net) mogen verrekenen met de energie die zij van het net afnemen. Hierdoor betalen zij minder energiebelasting en kunnen zij dus flink besparen op hun energierekening.

Maar let op, deze gunstige regeling gaat verdwijnen. Bereid je goed voor op de toekomst en hou je opgewekte energie in eigen beheer! In dit blog vertellen we je hoe alles werkt en hoe jij op de toekomst bent voorbereid.

Kijk naar onderstaande video voor meer uitleg:

Het plan is dat de salderingsregeling vanaf 2031 verdwijnt en dat er vanaf 1 januari 2025 al stapsgewijs wordt afgebouwd. Het is nog niet helemaal definitief dat dit plan doorgaat, maar de Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met dit wetsvoorstel. De enige stap die nog rest is dat een meerderheid van de Eerste Kamer ervoor stemt. Wanneer de eerste kamer akkoord gaat met dit wetsvoorstel dan betekent dit dat je tot en met 2024 alle opgewekte stroom mag salderen (100%), in 2025 en 2026 mag je nog maar 64% salderen. Daarna wordt de salderingsregeling jaarlijks met 9% afgebouwd tot en met 2030.

Dit ziet er als volgt uit:

2023: 100%
2024: 100%
2025: 64%
2026: 64%
2027: 55%
2028: 46%
2029: 37%
2030: 28%
2031: 0%

Hoe gaat het daarna verder?

Vanaf 2031 ontvang je alleen nog een vaste vergoeding voor de teruglevering van je zonnepanelen. Die nieuwe terugleververgoeding stem je af met je energieleverancier. Naar verwachting zal deze prijs die de energieleverancier bepaalt niet gunstig zijn voor jou als consument. Deze stelling wordt onderbouwd door het feit dat energieleveranciers al eerder teruggeroepen zijn door de Tweede Kamer, omdat ze willen salderen per maand in plaats van op jaarbasis. De energieleverancier is namelijk wettelijk verplicht de saldering over een jaar te berekenen.

Jaarlijkse verrekening

Dit is erg belangrijk, omdat de zonnepanelen in de zomer veel energie opwekken. Op dat moment lever je dus veel terug aan je energieleverancier. In de winter als de zonnepanelen minder werken gebruik je verhoudingsgewijs juist meer energie en wil je de geleverde stroom van de zomer graag terug hebben. Op dit moment wordt de energieleverancier dus als een soort ‘accu’ gebruikt. In de zomer laat je hem op voor gebruik in de winter, zonder extra kosten. Momenteel is de vergoeding die je krijgt voor teruglevering van 1 kWh namelijk dezelfde prijs als een 1 kWh die je afneemt van de energieleverancier.

Is de teruglevering hoger dan het verbruik over het gehele jaar uit het elektriciteitsnet, dan ontvang je voor dit gedeelte op dit moment een vergoeding. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier anders en is vaak een percentage van de inkoopsprijs van elektriciteit.

Toekomstige situatie

Wanneer er per maand gesaldeerd wordt, of er met vaste prijzen bij de stroomleverancier wordt gewerkt, dan ga je dus bijvoorbeeld 1 kWh stroom leveren in de zomermaanden en in de winter (wanneer er minder stroom wordt opgewekt door de zonnepanelen) heb je meer energie nodig dan je opwekt. In de toekomst krijg je eerder geleverde energie niet terug – uit die figuurlijke ‘accu’ bij de energieleverancier –, maar krijg je bijvoorbeeld slechts 0,5 kWh (terwijl je 1 kWh opwekte) en moet je de andere 0,5 kWh vervolgens bijkopen (tegen een ongunstig tarief). Wanneer de salderingsregeling in 2031 definitief verdwijnt gaat de verhouding dus scheef tussen het directe verbruik en het terugleveren.

Zijn zonnepanelen nog zinvol?

Ook als het salderen stopt is de terugverdientijd van zonnepanelen relatief kort. Dit is natuurlijk afhankelijk van de elektriciteitsprijs en het energiecontract dat is afgesloten, maar het zelf opwekken van energie blijft altijd zinvol.

Terugverdientijd van Zonnepanelen

De terugverdientijd is op dit moment ‘slechts’ 3 á 4 jaar, door de hoge elektriciteitsprijs en de afschaffing van het btw-tarief op de aankoop en installatie van zonnepanelen. Bij normale energieprijzen is de terugverdientijd zo’n 7 jaar. Voor deze terugverdientijd dient het eigen verbruik rond de 90% liggen. Zonder een thuisbatterij is echter gemiddeld 30% een realistisch getal.
Als de elektriciteitsprijs 30 cent is, zou 50% eigen verbruik voldoende zijn om deze terugverdientijd te halen. Of anders zou de terugleververgoeding een stuk hoger moeten zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat zo’n hoge vergoeding er komt.

Alternatieven

Een thuisbatterij levert uitkomst, je gaat nu de energie in eigen beheer opslaan, door overdag als de zonnepanelen werken de stroom op te slaan en als het donker is de stroom eerst uit je eigen opslag te gebruiken voordat je stroom van energieleverancier terugvraagt. Op die manier ben je de energie uit eigen beheer aan het bufferen.

  • Wordt er meer stroom opgewekt en is je accu vol, dan wordt er gewoon teruggeleverd aan de energieleverancier
  • Als je meer electriciteit nodig hebt dan er op dat moment wordt opgewekt, dan gebruik je eerst je accupack voordat je stroom moet terugkopen van je energieleverancier.

Ons advies  is dus om te investeren in de thuisopslag van energie. Zorg dat je jouw stroomverbruik in eigen beheer houdt en wordt onafhankelijk van de energieleverancier en de overheid.

 

Pin It on Pinterest

Share This